b

BEKERÜLÉSI DÍJAS PÁLYÁZAT


PÁLYÁZAT ANTOLÓGIÁS MEGJELENÉSRE - 2012

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: augusztus 04.!!
MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: augusztus 04.!!

A VPM bekerülési díjas pályázatot ír ki antológiában történő megjelenésre.


(már hetedik éve a legolcsóbb megjelenési lehetőség - a hasonló kiadású
antológiák között!!)


PÁLYÁZAT - SODRÁSBAN 2012 c. ANTOLÓGIA

Kiíró: Vizuális Pedagógiai Műhely BT.
Pályázat címe: Amatőr írók, költők antológiája.
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író
amatőr költők, írók.
Kategóriák: vers és próza

A pályázat célja: tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása

1.) A Vizuális Pedagógiai Műhely BT. pályázatot ír ki abból a célból, hogy
amatőr költők és írók publikálási lehetőséget kaphassanak egy Irodalmi
Antológiában.
2.) Az antológiában téma megkötés nincs! Vers és próza is beküldhető,
bármilyen témában, terjedelmi korlátok nélkül!
3.) Vallási, politikai vagy másokat sértő írások a pályázaton nem
indulhatnak.
4.) Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként) 11-es
betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, A5-ös méretben
(oldalnagyság: 148x210 mm - kb. 35 sor/oldal - szövegtükör kb. 9,8x16 cm),
2,5-2,5-es oldalmargókkal, normál sorközzel, 1 hasábos tördeléssel
fogadunk csak el.
Szerző neve: Írás címe sor után 1 üres sort követve következzék maga az
írás. 1-1 írás között 2 üres sor legyen.
Beküldési cím: sodrasban@verslista.hu. A beküldésről visszaigazolást
adunk emailen!
Amennyiben 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást, úgy kérem,
ellenőrizze le, hogy pontosan arra a mailcímre küldte-e el a pályázatot,
ami a kiírásban szerepel! Ha igen, akkor kérjük ismételje meg az emailt az
attila@vpm.hu címre!

5.) 
MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: augusztus 04.!!

6.) Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudunk
elfogadni.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi
igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen
ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó)
Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi
terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a
Vizuális Pedagógiai Műhely BT. által kiadott antológiában.
A Nyilatkozatok postázási címe: Baranyai Attila 8263. Badacsonytördemic,
Római út 84.

7.) Nevezési díj: 3300 Ft/A5-ös (!!!) oldal

(2.5-2.5-es margókkal - kb. 35sor/oldal). + belföldre 1500 Ft,
külföldre 5000 Ft postaksg - ami a kész kötetek postázására kell majd.
Befizetett oldalanként KETTŐ kötet jár a szerzőknek ezért!
A nevezési díjat kérjük az alábbi címre befizetni: Baranyai Attila, 8263.
Badacsonytördemic, Római út 84. Nevezési díjat a kiadó nem fizet vissza.
Plusz példányok EZERÖTSZÁZ forintos áron rendelhetők meg! A közlemény
rovathoz kérjük odaírni: "SODRÁSBAN 2012"!
8.) A nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát postai úton kérjük
eljuttatni, a Nyilatkozattal együtt címünkre.
9.) A szerkesztők által nem megfelelőnek tartott írások az antológiába nem
kerülnek bele. Erről a szerzőt értesítjük. A szerzőnek lehetősége van a
befizetett oldalszámnak megfelelően másik írás beküldésére ezen írás
helyett.
10.) A beérkezett írásokat nyelvi lektor fogja átnézni. A lektor által
javasolt módosításokat a szerzőkkel egyeztetni fogjuk. Az antológiában
csak nyelvi lektor által átnézett írások kerülnek be.
11.) Antológia várható megjelenési ideje: 2012. október környékén.
12.) További információ: attila@vpm.hu.

Szeretettel üdvözöl:
Baranyai Attila attila@vpm.hu

websas.hu