Aktuális pályázati kiírások 01.

“CSALÁD – HÁBORÚBAN ÉS BÉKÉBEN”
– vers- és prózaíró pályázat – 2022

Kiíró: Vizuális Pedagógiai Műhely Bt., Kortárs Magyar Irodalom FB oldal

Beérkezési határidő: 2022. június 18. szombat éjfél.

Beküldési cím: antologia@verslista.hu
(Tárgy: CSALÁD – Háborúban és Békében – Szerző Neve)

1. A Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. és a Kortárs Magyar Irodalom FB oldal pályázatot ír ki abból a célból, hogy kortárs költők és írók publikálási lehetőséget kaphassanak egy irodalmi antológiában.
 2. Az antológia témája: a béke és háború, a családok élete a békés és a háborús időkben. Páros történetekkel lehet pályázni, az egyik írás a család hétköznapjait mutassa be a békeidőkben, a másik pedig azt, hogyan élik meg a családtagok a békétlenséget, a háború által okozott kínt, szenvedést, pusztítást, a veszteséget, a nélkülözést, a lelki és testi szenvedéseket, a félelmet.

TÖBB írás is beküldhető – DE azonos számban legyen mindkét témakör a beküldés során!

KÉRJÜK jelezzétek, hogy melyik írást szántátok a BÉKE, ill. melyiket a HÁBORÚ témakörébe!


3. Politikai nézeteket; illetve másokat sértő írások a pályázaton nem indulhatnak.
4. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként) 11-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, A5-ös méretben (oldalnagyság: 148×210 mm – kb. 35 sor/oldal – szövegtükör kb. 9,8×16 cm), 2,5-2,5-es oldalmargókkal, normál sorközzel, 1 hasábos tördeléssel fogadunk csak el. (Szükség esetén áttesszük ebbe a formátumba.)
A Szerző neve: Írás címe sor után 1 üres sort követve következzék maga az írás. 1-1 írás között 2 üres sor legyen.
Beküldési cím: antologia@verslista.hu. A beküldésről visszaigazolást adunk e-mailen! Amennyiben 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást, úgy kérem, ellenőrizze le, hogy pontosan arra a mail címre küldte-e el a pályázatot, ami a kiírásban szerepel! Ha igen, akkor kérjük ismételje meg az e-mailt az attila@vpm.hu címre!
5. Beküldési határidő: 2022. június 18. (szombat este) !!!
A levél tárgya minden esetben ez legyen: “CSALÁD – Háborúban és békében – SZERZŐ NEVE“!
6. Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudunk elfogadni.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközlé-séhez a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. által kiadott antológiában.
(A Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott Verslistás Szabályzat.) 
A Nyilatkozatok postázási címe: Baranyai Attila 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
7. Nevezési díj: 4000 Ft MEGKEZDETT A5-ös (!!!) oldalanként + postaksg!
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2022. június 21. !!!
(Oldalméret: A5; 2,5-2,5-es margókkal – kb. 35 sor/oldal). Postaksg.: belföldre 1 teljes oldal megjelenés esetén 500 Ft, 2 oldal esetén 1000 Ft, 3 oldal esetén 1500 Ft, 4 oldal ill. ennél több oldal foglalása felett 3000 Ft a postaksg.; külföldre NEM POSTÁZUNK!)
Az antológiából BETELT (tehát nem megkezdett) A5-ös oldalanként KETTŐ kötet jár a szerzőknek ezért!
A nevezési díjat és a postaköltséget ELŐRE kérjük befizetni az alábbi címre:
Baranyai Attila, 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. Nevezési díjat a kiadó nem fizet vissza.
KÉRJÜK, az jelentkezzen, aki: IDŐBEN és PONTOSAN tud fizetni (!!!)
Plusz példányok KETTŐEZER forintos áron rendelhetők meg! A közlemény rovathoz kérjük odaírni: “CSALÁD – Háborúban és békében“!
8. A nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát postai úton kérjük eljuttatni, a Nyilatkozattal együtt címünkre. 
9. A szerkesztők által nem megfelelőnek tartott írások az antológiába nem kerülnek bele. Erről a szerzőt értesítjük. A szerzőnek lehetősége van a befizetett oldalszámnak megfelelően másik írás beküldésére ezen írás helyett.
10. A beérkezett írásokat nyelvi lektor fogja átnézni. A lektor által javasolt módosításokat a szerzőkkel egyeztetni fogjuk. Az antológiába csak nyelvi lektor által átnézett írások kerülnek be.
11. Antológia várható megjelenési ideje: 2022 nyara.
12. További információ: attila@vpm.hu

Szeretettel üdvözöl:
Baranyai Attila
attila@vpm.hu