Aktuális pályázati kiírások 02.

PATKÁNY– vers- és prózaíró pályázat – 2022

Németh László

Kiíró: KORTÁRS MAGYAR IRODALOM – BARÁTOK VERSLISTA
Kategória: irodalmi, vers és próza

Beérkezési határidő: 2022. május 7. (szombat) éjfél.

Beküldési cím: palyazat@verslista.hu
(Tárgy: PATKÁNY – Szerző Neve)

 1. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista pályázatot ír ki az alábbi témakörökben: “PATKÁNY“.
 2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű írásokkal.
 3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A pályázati írásoknak a fenti témáról kell szólnia. Egyik írás se haladhatja meg a 20 (!) oldalt (tehát nem csak 1-2 oldalas írásokat várunk, hanem érkezhet-nek ennél terjedelmesebbek is.)
 4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a VPM ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon illetve a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista ill. a VPM esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban; valamint hogy a beküldött írás pdf-ben is megjelenhet. Bele egyezik továbbá, hogy az írás felkerülhet előadó által felolvasva a FB-ra il. a YouTubera is.

(A Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott Verslistás Szabályzat.)

 1. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a palyazat@verslista.hu címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2022. május 07. szombat éjfélig. A levél tárgya minden esetben ez legyen: “PATKÁNY – Szerző Neve”! A BEKÜLDÖTT ÍRÁS minden esetben így kezdődjön: Írói Név: Írás címe!

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:
Barátok Verslista 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2022. május 15.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.

 1. Nevezési díj: 1500 Ft/írás!

KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési díjat IDŐBEN rendezni tudják!

 1. A pályázatra beküldött írások a beküldési határidő lejárta után egy ingyenes – bárki által letölthető -, PDF formátumú kiadványba kerülnek be. A kiadványt a http://poeta.hu/ingyenes honlapról lehet majd letölteni.
 2. A pályázaton az első helyezést elért írás írója a VPM ill. a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
  A második helyezett 7 ezer, a harmadik helyezett 5 ezer Ft értékben kap irodalmi kiadványokat!
 3. Eredményhirdetés (várhatóan): 2022. június végén lesz. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
 4. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

Szeretettel üdvözöl:
Baranyai Attila
attila@vpm.hu