Aktuális pályázati kiírások 02.

„SÁRKÁNY” – vers- és prózaíró pályázat – 2023

Kiíró: KORTÁRS MAGYAR IRODALOM – BARÁTOK VERSLISTA
Kategória: irodalmi, vers és próza

Beérkezési határidő: 2023. augusztus 15. (szombat) éjfél.

Beküldési cím: palyazat@verslista.hu
(Tárgy: SÁRKÁNY – Szerző Neve)

 1. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista pályázatot ír ki az alábbi témakörben: „SÁRKÁNY”.
 2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű írásokkal.
 3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A pályázati írásoknak a fenti témáról kell szólnia. Egyik írás se haladhatja meg a 20 (!) oldalt (tehát nem csak 1-2 oldalas írásokat várunk, hanem érkezhetnek ennél terjedelmesebbek is.)
 4. A benyújtott pályázatnak (amennyiben nem Verslista-tag nyújtja be) tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a KMI ill. a Barátok Verslista által. (A NYILATKOZATSABLONT az ÍRÁS BEKÜLDÉSE UTÁN MEGKÜLDJÜK – csak azt fogadjuk el!)
 5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betű-nagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a palyazat@verslista.hu címen (kérjük, pontosan írják be az e-mail címet!) 2023. augusztus 15. szombat éjfélig. A levél tárgya minden esetben ez legyen: „SÁRKÁNY – SZERZŐ NEVE!
  A beküldött írás minden esetben így kezdődjön: Írói Név: Írás címe!
  A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az anisse@verslista.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
  A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:
  Barátok Verslista 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
  A nyilatkozatnak legkésőbb 2023. augusztus 17-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
  Aláírt, postán visszaküldött Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.
 6. Nevezési díj: 1500 Ft/írás!
  KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési díjat IDŐBEN rendezni tudják!
 7. A pályázatra beküldött írások a beküldési határidő lejárta után egy ingyenes – bárki által letölthető -, PDF formátumú kiadványba kerülnek be. A kiadványt a http://poeta.hu/ingyenes honlapról lehet majd letölteni.
 8. Pályadíjak:
  A pályázaton az első helyezést elért írás írója a KMI/VPM ill. a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 15 ezer Ft értékben. A második helyezett 10 ezer, a harmadik helyezett 7 ezer Ft értékben kap irodalmi kiadványokat!
 9. Eredményhirdetés (várhatóan): 2023. szeptember végén lesz. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
 10. További információ az anisse@verslista.hu címen kérhető.

Baranyai Attila