Aktuális pályázati kiírások

“LESELKEDŐ MAGÁNY” – vers- és prózaíró pályázat – 2021

Dsida Jenő


Kiíró: KORTÁRS MAGYAR IRODALOM – BARÁTOK VERSLISTA

Kategória: irodalmi, vers és próza


Beérkezési határidő: 2021. május 15. szombat éjfél.
Beküldési cím: palyazat@verslista.hu
(Tárgy: LESELKEDŐ MAGÁNY)

 1. A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista pályázatot ír ki az alábbi témakörökben: “LESELKEDŐ MAGÁNY”.
 2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű írásokkal.
 3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A pályázati írásoknak “LESELKEDŐ MAGÁNY” a témája!
  Olyan írásokat várunk, melyeket akár Dsida Jenő versciklusa ihletett, akár a címben és az életben körülöttünk leselkedő, a környezetünkben élőknél tapasztalt, esetleg ránk (is) váró rövidebb-hosszabb / végső magány érzését ragadják meg. A magány megélése, időszakos feloldása, megkönnyítése is lehet a pályaművek témája.
  Egyik írás sem haladhatja meg a 20 (!) oldalt (tehát nemcsak 1-2 oldalas írásokat várunk, hanem érkezhetnek ennél terjedelmesebbek is.)
 4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a VPM ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon, illetve a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista ill. a VPM esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban; valamint hogy a beküldött írás pdf-ben is megjelenhet. Beleegyezik továbbá, hogy az írás felkerülhet előadó által felolvasva a FB-ra ill. a YouTube-ra is.
  (A Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott Verslistás Szabályzat.)
 5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a palyazat@verslista.hu címen (kérjük, pontosan írják be az email címet!) 2021. május 15. szombat éjfélig. A levél tárgya minden esetben ez legyen: “LESELKEDŐ MAGÁNY”!
  A BEKÜLDÖTT ÍRÁS minden esetben így kezdődjön: Írói név: Írás címe!
  A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt vissza-igazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
  A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk: Barátok Verslista 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
  A nyilatkozatnak legkésőbb 2021. május 17-ig meg kell érkeznie a fenti címre.
  Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.
 6. Nevezési díj: 1500 Ft/írás!
  KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési díjat IDŐBEN rendezni tudják!
 7. A pályázatra beküldött írások a beküldési határidő lejárta után egy ingyenes – bárki által letölthető -, PDF formátumú kiadványba kerülnek be. A kiadványt a http://poeta.hu/ingyenes honlapról lehet majd letölteni.
 8. A pályázaton az első helyezést elért írás írója a VPM ill. a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
  A második helyezett 7 ezer, a harmadik helyezett 5 ezer Ft értékben kap irodalmi kiadványokat!
 9. Eredményhirdetés (várhatóan): 2021. július 20-án lesz. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
 10. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

Szeretettel üdvözöl:
Baranyai Attila
attila@vpm.hu