websas.hu

Kiíró: BARÁTOK VERSLISTA

Pályázat címe: "Itt születtem én ezen a tájon" - Versek a szülőföldről, lakóhelyről.
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű versekkel.
Beérkezési határidő: 2006. április 11. éjfél.
Kategória: irodalmi, vers

1. A Barátok Verslista (http://www.verslista.hu) a Költészet Napja alkalmából pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "Itt születtem én ezen a tájon" - Versek a szülőföldről, lakóhelyről.
2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük Interneten való megjelenésüket.
3. A pályázat keretében a pályázók maximum 3 verssel pályázhatnak.
4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.verslista.hu; www.poeta.hu) illetve a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.
(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2006 évi Verslistás Szabályzat.)
5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, másfeles sorközzel, 2,5-2,5-es margóval) fogadjuk, a kolteszetnapja2006@verslista.hu email címen.
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk: Barátok Verslista 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A nyilatkozatnak legkésőbb 2006. április 11-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb április 25-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött versek címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból.
6. Nevezési díj: nincs
7. Szavazás:
A szavazás kétféle módon történik.
A pályázati írások felkerülnek a Poéta Irodalmi Portálra, a http://kolteszetnapja2006.poeta.hu címre (anonim módon: sorszámmal ellátva, név nélkül kerülnek fel a pályázatok a szavazásra.)
A.) A Barátok Verslista, Fullextra, Artagora, Miami-M lista, Bóbita lista, Író Kilencek, Spangár András Irodalmi Kör tagjai az adott helyen regisztrált (nyilvántartott) e-mail címükkel szavazhatnak majd a kolteszetnapja2006@verslista.hu címen. Ez lesz a Közönség szavazás.
B.) A Barátok Verslista felkér egy irodalmi portálok vezetőiből, írókból, irodalmi folyóiratok képviselőiből álló Szakmai zsűrit is arra, hogy a beérkezett pályázatokat értékelje. A Verslista által felkért Szakmai zsűri minden pályázati írást 1-5-ig pontoz/értékel (szakmai@verslista.hu címre elküldött e-maillel). Ez lesz a Szakmai szavazás.
8. Pályadíjak:
Mindkét szavazásnál az első három helyezést elért versek írói a Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, pólókat, versesköteteket, folyóiratokat, Verslista tag által írt köteteket. nyernek. Mindkét szavazás első helyezettje ingyenes Verslista tagságot kap 2006 évre - amennyiben még nem tagja a Barátok Verslistának. (Tehát a Barátok Verslista levelezőlistájára ingyenesen iratkozhat fel a listaszabályzat elfogadása után; az ott megjelent írásai felkerülnek a Barátok Verslista honlapjára (http://www.verslista.hu); az illető írásai ingyen megjelenhetnek a Verslista által nyomtatott formátumban kiadott folyóiratokban, verseskötetekben.) A pályázatra beküldött írások ezután már névvel együtt jelennek meg a Poéta Irodalmi Portálon, a http://kolteszetnapja2006.poeta.hu címen.
9. Eredményhirdetés: 2006. május 15-én a http://www.kepzeldel.hu illetve a
http://www.verslista.hu honlapjainkon lesz megtekinthető. A nyerteseket
természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
10. További információ: E-mailben: anisse@verslista.hu