"ÁLOM"- Költészet Napi Irodalmi pályázat - 2009

 

Kiíró:Barátok Verslista és VPM

Pályázatcíme: "ÁLOM"

Kategória:irodalmi, vers és próza

 

Pályázhatnak:Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortólés foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyarnyelvű írásokkal.

 

Beérkezésihatáridő: 2009. február 28. éjfél.

 Beküldési cím: kolteszetnapja2009@verslista.hu

 

1.A Barátok Verslista (http://www.verslista.hu) és a Vizuális Pedagógiai Műhely aKöltészet Napja alkalmából pályázatot ír ki az alábbi témakörben:"ÁLOM".

 

2.Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten valómegjelenésüket.

 

3.A pályázat keretében a pályázók maximum 4 verssel és 2 prózai művelpályázhatnak.

 

4.A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyiigazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettőleltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó) Nyilatkozatot aszerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerzőhozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. aBarátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.vpm.hu; www.verslista.hu;www.poeta.hu; www.kepzeldel.hu) illetve aVizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásbanmegjelenő kiadványaiban.

(ABarátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük,mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2008 ill. 2009 éviVerslistás Szabályzat.)

5.Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban- Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel,2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, akolteszetnapja2009@verslista.hu címen (kérjük pontosan írják be az emailcímet!) 2009. február 28. éjfélig.

Alevél tárgya legyen minden esetben: "ÁLOM PÁLYÁZAT"!

Apályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül,akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a címjó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hucímre ismételjük meg a pályázat elküldését.

Aszerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következőpostai címre várjuk:

VizuálisPedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.

Anyilatkozatnak legkésőbb 2009. február 28.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.

Anyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetbenis kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb február 28-ig.Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldöttversek címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük apályázati anyagból.

 

6.Nevezési díj: nincsen.

 

7.Szavazás: A szavazás kétféle módon történik.

Apályázati írások felkerülnek a Poéta Irodalmi Portálra, ahttp://kolteszetnapja2009.poeta.hu címre (anonim módon: sorszámmal ellátva, névnélkül kerülnek fel a pályázatok a szavazásra.)

A.)A Barátok Verslista tagjai az adott helyen regisztrált (nyilvántartott) e-mailcímükkel szavazhatnak majd a kolteszetnapja2009@verslista.hu címen. Ez lesz aKözönségszavazás.

B.)A Barátok Verslista felkér egy irodalmi portálok vezetőiből, írókból, irodalmifolyóiratok képviselőiből álló Szakmai zsűrit is arra, hogy a beérkezettpályázatokat értékelje. A Verslista által felkért Szakmai zsűri mindenpályázati írást 1-5-ig pontoz/értékel. Ez lesz a Szakmai szavazás.

 

8.Pályadíjak: Mindkét szavazásnál az első három helyezést elért versek írói aBarátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, versesköteteket,folyóiratokat, Verslista tag által írt köteteket nyernek. Mindkét szavazás elsőhelyezettje ingyenes Verslista tagságot kap 2009 évre - amennyiben még nemtagja a Barátok Verslistának. (Tehát a Barátok Verslista levelezőlistájáraingyenesen iratkozhat fel a listaszabályzat elfogadása után; az ott megjelent írásaifelkerülnek a Barátok Verslista honlapjára (http://www.verslista.hu); az illetőírásai ingyen megjelenhetnek a Verslista által nyomtatott formátumban kiadottfolyóiratokban, verseskötetekben.)

Apályázatra beküldött írások ezután már névvel együtt jelennek meg a PoétaIrodalmi Portálon, a http://kolteszetnapja2009.poeta.hu címen.

 

9.Eredményhirdetés: 2009. április 11-én a http://kolteszetnapja2009.poeta.huhonlapon lesz megtekinthető. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön különértesítjük.

 

10.További információ az  attila@vpm.hucímen kérhető.

 

Szeretettel üdvözöl:

BaranyaiAttila

BarátokVerslista vezetője

websas.hu