"TAVASZ" - Irodalmi pályázat

Kiíró: Barátok Verslista és VPM. Pályázat címe: "TAVASZ" - Versek a tavaszról. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű versekkel. Beérkezési határidő: 2008. március 15. éjfél. Kategória: irodalmi, vers 1. A Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "TAVASZ" - Versek a tavaszról. 2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket. 3. A pályázaton korlátlan számú verssel lehet indulni a megadott témakörben. 4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.vpm.hu; www.verslista.hu; www.poeta.hu; www.kepzeldel.hu) illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban. (A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2007 ill. 2008 évi Verslistás Szabályzat.) 5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, az attila@vpm.hu email címen 2008. március 15.-ig. A levél tárgya legyen minden esetben: "TAVASZ 2008 PÁLYÁZAT"! A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk. A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk: Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A nyilatkozatnak legkésőbb 2008. március 23.-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb március 23-ig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött versek címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a pályázati anyagból. 6. Nevezési díj: 1.000 Ft/vers. A nevezési díj beérkezési határideje 2008. március 20. A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Baranyai Attila 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: "TAVASZ 2008 pályázat". 7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a http://tavasz2008.poeta.hu honlapra. A legjobb írások nyomtatásban is meg fognak jelenni 2008 évben (folyóirat formájában). A kiadvány megjelenéséről a kiadványba kerülőket értesítjük majd. 8. Pályadíjak: A pályázaton az első három helyezést elért versek írói a Barátok Verslista ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyernek. Az I. helyezett 12 ezer Ft értékű, a II. helyezett 8 ezer Ft értékű, a III. helyezett 5 ezer Ft értékű ajándékcsomagot nyer a fenti kiadványokból. 9. Eredményhirdetés: 2008. április 11-én a http://tavasz2008.poeta.hu honlapon lesz megtekinthető. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük. 10. További információ: E-mailben: attila@vpm.hu címen kérhető. Vissza

websas.hu